Hranice Slovenska dohodol Štefan Osuský

V prebiehajúcej ankete o „Najväčšieho Slováka“ sa neumiestnil ani v prvej stovke osobností. V bratislavskej Petržalke je po ňom pomenovaná nenápadná ulica, na ktorej si v lete môžete kúpiť langoše a zmrzlinu. Asi toľko vedia Slováci o človeku, ktorého podpis – ako podpis jediného Slováka – sa nachádza na Trianonskej mierovej zmluve. Áno, tej zmluve, ktorá definovala hranice Slovenska. Významný prvorepublikový diplomat, ktorý sa angažoval v Spoločnosti národov a ako jeden z mála politikov svojej doby si uvedomoval jej dôležitosť, keď povedal: „Pochopí moderná civilizácia, že jej spása je vo spoločnej organizácii? Ak áno, zvíťazí; ak nie, podpisuje si sama ortieľ smrti.“ Zoznámte sa, Štefan Osuský.

Chcem čítať ďalej :)