Podmienky používania webovej stránky

1. Základné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom webových stránok https://pandorinaskrina.sk (ďalej len „Stránka“ alebo „Stránky“) je fyzická osoba Monika Holečková (ďalej len „Autor“).

1.2. Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku https://pandorinaskrinka.sk (ďalej len „Užívateľ“).

2. Webová stránka

2.1. Stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

2.2. Aby Užívateľ mohol Stránku využívať, musí súhlasiť s týmito všeobecnými pravidlami a podmienkami používania. 

3. Obsah stránok

3.1. Obsah stránok má informatívny charakter. Autor vyvíja úsilie, aby informácie uvedené na Stránke boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku ich bezchybnosti.

4. Súbory Cookie

4.1. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

4.2. Tieto Stránky používajú súbory cookie na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

4.3. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

4.4. Používanie súborov cookie je možné zakázať alebo obmedziť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma v základnom nastavení.

Tu nájdete návody na správu cookies pre väčšinu najznámejších prehliadačov:

Ďalšou možnosťou, ako získať kontrolu nad zobrazovanými reklamami a technológiami sledovania, je inštalácia pluginu Ghostery do vášho prehliadača. Tento plugin bude blokovať všetky skryté skripty na webových stránkach, ktoré monitorujú vašu činnosť, zobrazujú vám bannerovú reklamu alebo váš počítač využívajú na ťažbu kryptmien bez vášho súhlasu.

www.ghostery.com

5. Ochrana osobných údajov Užívateľa

5.1. Na Stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok, ďalej „Tretie strany“. Preto môžu byť počas používania Stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide o nástroje na monitorovanie činnosti užívateľa na stránke (Google Analytics), nástroje na zdieľanie nášho obsahu na sociálnych sieťach alebo sa na Stránke zobrazuje obsah webových stránok Tretích strán (Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud), nástroje na ochranu pred spamom v komentároch (Akismet) a nástroje na spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade, že sa dobrovoľne prihlásite na odber newslettera (Mailchimp). To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán.

Autor nemá kontrolu nad ukladaním a ani prístup k týmto súborom cookie.

Ak chcete vedieť, ako Tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si prosím zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb:

6. Ochrana duševného vlastníctva

6.1. Obsah Stránky je duševným vlastníctvom Autora, pričom všetky práva k duševnému vlastníctvu sú vyhradené.

6.2. Autor v článkoch na tejto Stránke uverejňuje výňatky z memoárov, kníh a dobových dokumentov, ktoré napísali iní ľudia, robí tak v medziach autorského zákona. 

7. Použitie obsahu stránok

7.1. Obsah Stránky môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu a v súlade s autorským zákonom.

7.2. Autor udeľuje súhlas výlučne na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu Stránky pre osobnú nekomerčnú potrebu.

7.3. Akékoľvek iné použitie obsahu Stránky, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu Stránky alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Autora.

8. Zmena stránok

8.1. Autor si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah Stránky, ako aj ukončiť prevádzku Stránky.

 9. Užívateľský obsah

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že je výhradne zodpovedný za svoj obsah a za dôsledky jeho zaslania. Autor nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a zrieka sa akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom Užívateľa.

9.2. Užívateľ nesmie do komentárov a správ pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.3. Autor kontroluje obsah zaslaný Užívateľom na Stránku a má právo tento obsah nezverejniť.

10. Odkazy

10.1 Stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložené časti stránok tretích strán (napríklad videá z YouTube alebo podcasty zo služby SoundCloud), ktoré sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu. 

11. Zmena pravidiel

11.1. Autor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania Stránky. Autor nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie Stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.